Transformacja węglowa w Polsce / Coal transitions in Poland

Registration
Registration and attendance for this event are free.
Uczestnik
Registration ended 2018-12-07 23:55
ended

Event description
*ENGLISH VERSION BELOW*

"Transformacja węglowa w Polsce. Jak mogą wyglądać ścieżki transformacji zgodne z porozumieniem paryskim (<2°C), osiągalne i społecznie sprawiedliwe?" to temat i kluczowe pytanie warsztatów zorganizowanych przez Climate Strategies (CS), Instytut Badań Strukturalnych (IBS) oraz Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI). Warsztaty odbędą się w Katowicach w Głównym Instytucie Górnictwa (Plac Gwarków 1) w poniedziałek, 10 grudnia 2018 roku w godzinach 13.00-17.30.

Celem warsztatów będzie przedstawienie możliwych ścieżek transformacji w sektorze węglowym, a także ich wpływu na rynek pracy oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. Podczas pierwszej sesji zaprezentowane zostaną badania na temat wpływu transformacji na rynek pracy w Polsce. Następnie przedstawimy studium przypadku z Niemiec i krótki przegląd przypadków z RPA, Indii, Chin i Australii. W ostatniej części zaproszeni interesariusze będą mieli możliwość skomentować zaprezentowane wyniki badań i porozmawiać o proponowanych ścieżkach i rozwiązaniach. Mamy nadzieję, że warsztaty z tak szeroką reprezentacją interesariuszy pozwolą na sformułowanie wniosków przydatnych w projektowaniu przyszłych polityk transformacji.

Więcej na stronie wydarzenia. Zapraszamy!
---
We would like to cordially invite you to participate in a  workshop on coal transitions in Poland organised by Climate Strategies (CS), Institute for Structural Research (IBS) and Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI). Workshop entitled "Coal transitions in Poland. What might feasible, fair and consistent with the Paris Agreement (below 2°C) pathways look like?" will take place in Katowice in Central Mining Institute (Plac Gwarków 1) on Monday, the 10th of December 2018 (between 1 PM – 5 PM).

The purpose of the workshop will be to present possible transformation pathways in the coal sector and their effects on the labour market and the energy security of Poland. As an introduction, research on the transition’s implications on the labour market in Poland will be presented. Next session will focus on a case study from Germany and a brief overview of cases from South Africa, India, China and Australia. Invited stakeholders will then comment on the research input and discuss feasibility of proposed pathways and solutions.

Read more on the event's webpage.
Date & Location
Start:
2018-12-10 13:00
End:
2018-12-10 17:30

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, Katowice

Registration website:
https://coaltransitionsinpoland.konfeo.com

Share with friends

Organizer

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

barbara.stolarz@ibs.org.pl

22 629 33 82

en